Projektový management v IT

Projektové řízení

Řízení projektů

Výběrová řízení v IT

Výběrová řízení

Metodika PRINCE2

Metodika PRINCE2

Školení a konzultace

Školení a konzultace

Kontakty

O mně a kontakt

Projekty v IT řídím od roku 1997, kdy jsem také vytvořil první metodiku pro řízení projektů v IT. Řídím projekty, realizuji výběrová řízení v IT, tvořím metodiky pro řízení projektů podle PRINCE2, zajišťuji školení, analýzy a konzultace pro podnikové informační systémy.

Od roku 2009 pracuji pro své zákazníky jako externí projektový manažer a konzultant pro projektové řízení. Mám zkušenosti s IT projekty v prostředí průmyslu, v telekomunikacích, IT firmách, obchodních firmách, státní správě a korporátní sféře. Pracoval jsem na projektech pro malé firmy, středně velké podniky i v prostředí největší české korporace. V oblasti IT projektů mi pomáhají také předchozí působení v pozicích analytika a konzultanta pro podnikové systémy typu ERP, CRM, HRM, Plánování a řízení výroby, MES a MMS. 

Zkušenosti projektového manažera využívám i pro řízení projektů implementace souladu s GDPR. Více naleznete na www.sluzby-gdpr.cz.

Certifikace

     

PRINCE2

Řízení projektů

MSP

Řízení programů

Řízení rizik

Řízení rizik

ITIL

Řízení IT služeb

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Reference

ČEZ ICT Services       
       Řízení projektu Lesy ČR s.p.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Řízení projektů

projektový managementV současné době jsou firmy a organizace často v situaci, kdy musejí provádět zásadní změny. Úspěšnost provedení těchto změn závisí na odbornosti, zkušenostech a dostupnosti kapacit specializovaných profesí. V mnoha případech organizace potřebné zkušenosti ani kapacity nemají k dispozici, protože projekty takového rozsahu dosud neprováděly. Typickými případy jsou zavádění nových informačních systémů, inovace IT infrastruktury a rozšiřování výroby a služeb.     

Projektový management zajištěný zkušeným projektovým manažerem, který nasadí vhodnou metodu projektového řízení, je jednou z podmínek úspěšného zvládnutí rozsáhlejší změny. 

Pro nový projekt na začátku v etapě plánování a přípravy projektu nastavuji a přizpůsobuji vhodnou metodiku řízení projektu a sestavuji plán projektu, jehož základními částmi jsou rozpočet, harmonogram, definice produktu a obsazení projektových rolí.  Více o řízení projektů...

Výběrová řízení v IT

Výběrová řízení

Zajišťuji výběrová řízení v IT po stránce metodické i organizační. Obvykle jde o výběr informačních systémů typu ERP, řízení skladu – WMS, řízení vztahů se zákazníky – CRM, plánování a řízení výroby – APS, MES, řízení údržby – EMM, EAM, řízení lidských zdrojů – HRM, e-shopy B2C a B2B. Mám zkušenosti i s výběrem služeb datových center a nákupem IT infrastruktury.

Výběrová řízení mohou mít v závislosti na složitosti a rozsahu nakupované investice několik kol. Pří výběru rozsáhlejšího systému obvykle probíhá - Průzkum trhu, Příprava poptávky a vyhodnocení nabídek, Prezentace a referenční návštěvy a Projednání cenových a smluvních nabídek nebo Nákupní aukce. 

Ve všech fázích využívám připravené vzory a šablony dokumentů - RFI, RFP, harmonogramy, rozpočty, multikriteriální vyhodnocení a smlouvy. Více o výběrových řízeních v IT...

Metodika PRINCE2

Metodika PRINCE2

Přestože projekty jsou vždy unikátní, neopakovatelné a obsahují velkou míru rizika, existují ověřené techniky a přístupy (best practices), jak tyto nejisté akce řídit. Díky nim můžeme použít přístup: 

"Udělejme vše pro to, abychom předešli problémům, které už museli řešit jiní před námi".

Best practices je dnes možné využít díky dostupnosti celosvětově rozšířených metodik.  Jednou z nich je PRINCE2®, která vznikla jako propracovaný systém vycházející z nejlepších praktických zkušeností předních světových IT firem. Následně byla rozšířena pro použití i v ostatních oborech a je trvale rozvíjena a zlepšována.

Podle dostupných informací je celosvětově certifikováno více než 800 tis. PRINCE2® projektových manažerů, což z PRINCE2® činí nejrozšířenější metodologii a de facto standard v oboru. Více o metodice PRINCE2...

Školení projektového řízení, konzultace, analýza a návrh softwarových systémů

Školení projektové řízeníV oblasti projektového řízení zajišťuji i školení projektového řízení, konzultace, analýzy a návrh softwarových systémů pro podnikovou sféru.

Jako součást zavádění projektového řízení zajišťuji školení projektových manažerů a klíčových členů projektových týmů. Školení jsou připravována na míru potřeb projektového řízení v organizaci zákazníka a obsahují obsah upravený podle konkrétních požadavků zákazníka. Nejvíce žádanými tématy jsou - Základy projektového řízení a MS Project a jeho využití v projektovém řízení.

V průběhu školení jsou zadávány účastníkům praktické úkoly na procvičení probíraných témat. Předpokladem účasti na školení je základní znalost práce s programy MS Office.

V souvislosti s řízením projektů dodávám podle potřeby i konzultace a analytické práce pro návrh a implementaci softwarových systémů. Více o školeních a konzultacích...

   Kontakt

ITIL® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. PRINCE2® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. MSP® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. M_o_R® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.