OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Školení projektového řízení, konzultace, analýza a návrh software

Školení projektového řízení 

Jako součást zavádění projektového řízení zajišťuji školení projektových manažerů a klíčových členů projektových týmů. Školení jsou připravována na míru potřeb projektového řízení v organizaci zákazníka a obsahují níže uvedený obsah, vždy upravený podle konkrétních požadavků.  

Základy projektového řízení

  • Specifika projektového řízení oproti řízení opakovaných procesů
  • Vysvětlení základních termínů z oboru
  • Problematika projektového řízení jako manažerské disciplíny
  • Rozdělení projektů do etap a jejich obsah
  • Organizace lidí na projektech – používané role, jejich činnosti a odpovědnosti, definice organizační struktury – projektových výborů a týmů
  • Řízení projektových schůzek, vedení a schvalování zápisů
  • Řízení úkolů – zadávání, evidence a kontrola
  • Plánování kapacit
  • Vyhodnocování postupu projektu
  • Sestavení rozpočtu a sledování jeho plnění
  • Harmonogram a sledování termínů projektu

V průběhu školení jsou zadávány účastníkům praktické úkoly na procvičení probíraných témat.
Délka trvání – 1 školicí den.  

Řízení projektů pro projektové manažery – využívání best practices moderních metodik

  • Efektivní vedení projektových schůzek
  • Plánování kapacit, evidence ukolů a jejich plnění  
  • Příprava Projektového záměru (Business Case) a jeho aktualizace v proběhu projektu
  • Řízení přínosů
  • Sestavení reálného Projektového plánu
  • Kalkulace rozpočtu
  • Plán komunikace projektu
  • Řízení problémů (issues) - evidence a komunikace vznikajících problémů
  • Řízení změn - používání Změnového požadavku (Change Request), tolerančních limitů a mechanismu efektivního řízení změn
  • Řízení rizik - identifikace a posouzení rizik, způsoby eliminace rizik, eskalace rizik, rozpočet rizik
  • Správná praxe v oblasti nákupních smluv a přebírání dodávek
  • Sestavení efektivního harmonogramu
  • Metody zkracování termínů, základy TOC v projektovém řízení
  • Příprava Závěrečné zprávy projektu

V průběhu školení jsou zadávány účastníkům praktické úkoly na procvičení probíraných témat.
Délka trvání – 1 školicí den.

Základy MS Project a jeho využití v projektovém řízení

  • Rozsah funkčnosti a možnosti používání MS Project při řízení projektů
  • Uživatelské rozhraní a ovládání programu
  • Zápis a vedení evidence úkolů
  • Typy vazeb mezi úkoly a jejich využití harmonogramu
  • Členění projektu na etapy a činnosti, používání milníků
  • Ganttův diagram, jeho úpravy a používání
  • Zdroje, jejich kapacity a přiřazování k úkolům
  • Kalendáře kapacit zdrojů a jejich přizpůsobování
  • Evidence využití zdrojů, sledování průběhu plnění úkolů, Sledovací Ganttův diagram
  • Metoda Kritické cesty (CPM) a síťový diagram
  • Spolupráce s MS Word, MS Excel a dalším software

V průběhu školení jsou zadávány účastníkům praktické úkoly na procvičení probíraných témat.
Délka trvání – 1 školicí den.
Předpokladem účasti na školení je základní znalost práce s programy MS Office.

Jazykem školení je čeština, po domluvě je možné vést školení i v angličtině. Místo školení: v prostorách zákazníka nebo podle domluvy.

Konzultace, analýza a návrh softwarových systémů

Při řízení projektů využívám zkušeností z minulých projektů, kde jsem pracoval i jako konzultant a analytik. Mám rozsáhlé zkušenosti z oblastí ERP systémů, systémů WMS pro řízení skladu, systémů pro řízení výroby - APS a MES, systémů pro řízení vztahů se zákazníky - CRM, řízení lidských zdrojů - HRM a eshopů B2C i B2B. Jde o zkušenosti s implementací konfigurovatelných modulů i vývoje na míru. Podle potřeb zákazníka připomínkuji a navrhuji části těchto systémů.

Kontakt

ITIL® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. PRINCE2® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. MSP® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited. M_o_R® je registrovanou ochrannou známkou AXELOS Limited.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.