Výběrová řízení v IT

Zajišťuji výběrová řízení v IT po stránce metodické i organizační. Obvykle jde o výběr informačních systémů typu ERP, řízení skladu – WMS, řízení vztahů se zákazníky – CRM, plánování a řízení výroby – APS, MES, řízení údržby – EMM, EAM, řízení lidských zdrojů – HRM, e-shopy B2C a B2B. Mám zkušenosti i s výběrem služeb datových center a nákupem IT infrastruktury.

Analýza požadavků na nový systém a sestavení Definice požadavků

V první fázi musí proběhnout vyjasnění požadavků, které má zadavatel na vybíraný systém. V procesu sestavení Definice požadavků musí být koordinovány příspěvky všech zainteresovaných oddělení firmy a musí být uspořádán pro použití v Poptávkovém dokumentu.

Průzkum trhu – RFI

Ve druhé fázi je potřeba vytipovat, oslovit a vybrat přiměřený počet vhodných účastníků výběrového řízení. K tomu slouží dokument Žádost o informace (Request for Information – RFI) obsahující otázky pro potenciální účastníky a jeho následné vyhodnocení. Výsledkem je seznam účastníků a systémů pro 1. kolo.

1. kolo – Poptávka – RFP

Pro sestavení Poptávkového dokumentu (Request for Proposal – RFP) jako vstup slouží Definice požadavků a RFI, podle nichž jsou sestaveny – Podmínky výběrového řízení, Požadavky na nabídku a Definice požadavků na systém (v případě ERP po jednotlivých modulech).
Dokument je rozeslán účastníkům a odpovědi vyhodnoceny. Výsledkem je seznam účastníků postupujících do 2. kola.

2. kolo - prezentace a referenční návštěvy

V případě rozsáhlejšího systému je nutné organizovat předvádění jednotlivých modulů a referenčních návštěv pro zainteresovaná oddělení firmy zapojených do výběrové komise. Cílem je ověřit a upřesnit informace získané v prvním kole.

Multikriteriální vyhodnocení

Vzhledem k většímu množství hodnocených kritérií a členů výběrových komisí používám metody multikriteriálního vyhodnocování. Výsledkem je pořadí hodnocených systémů, které zohledňuje více hledisek a názory více zainteresovaných osob.

Jednání o cenových a smluvních podmínkách

Cenové a smluvní podmínky bývají vyhodnocovány už v předchozích kolech, ale na závěr vždy dochází k jejich upřesňování a projednávání s cílem získat co nejlepší podmínky. Obvyklou formou jsou osobní jednání.

Multikriteriální nákupní aukce

Další používanou formou jsou nákupní aukce. Jsou prováděné on-line pomocí software pro anglickou reverzní multikriteriální multipoložkovou aukci (ERMMA). Jsou používány ve vhodných případech pro rychlé vyjednání nejen cen, ale i dalších smluvních podmínek.

Šablony a vzory dokumentů

Pro efektivní průběh výběrového řízení používám šablony a vzory dokumentů pro – poptávkové dokumenty RFI, RFP, harmonogramy, rozpočty, multikriteriální vyhodnocení a typy smluv používaných v IT. Jsou připraveny na základě zkušeností z minulých výběrových řízení.

Nabídka zajištění výběrového řízení

Nabízím vám své zkušenosti pro efektivní výběr a sjednání dobrých podmínek pro vaše výběrová řízení v IT.

Kontakt

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.